NEWVI BRUGER COOKIES PÅ DENNE HJEMMESIDE LÆS MERE HER.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Close

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • my skin

VILKÅR FOR ANVENDELSE AF DETTE WEBSTED

1. ADGANG TIL WEBSTEDET+

For at få adgang til at bruge dette Websted skal du være over 18 år og have en gyldig e-mail-adresse til rådighed.

Det kan være, at det er påkrævet, at du udfylder felter i en formular angivet som sådan ved en stjerne. Hvis dette er tilfældet, vil du skulle udfylde sådanne felter, før du kommer ind på Webstedet. Unøjagtige eller ufuldstændige registreringer accepteres ikke.

Du accepterer, at de oplysninger du indsender til os, og som opbevares i vores informationssystemer, er nøjagtige og fungerer som legitimationsbevis. Underret os venligst om enhver relevant ændring i sådanne oplysninger.

Adgang til Webstedet og/eller bestemte segmenter på dette, kan gøre brug af personlige adgangskoder nødvendig. Hvis dette er tilfældet, er det op til dig at træffe de fornødne forholdsregler for at sikre sådanne koders fortrolige karakter. Du kan naturligvis ændre disse til enhver tid. Men, det antal forsøg, man måtte have til at få adgang til Webstedet og/eller bestemte segmenter på dette, kan være begrænset for at forhindre svigagtig brug af sådanne koder. Informer os venligst om enhver svigagtig brug, som du måtte blive opmærksom på.

I tilfælde af manglende overholdelse af de regler, der er beskrevet i disse Vilkår, forbeholder vi os retten til at suspendere din adgang til Webstedet. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig så hurtigt som muligt.

2. INTELLEKTUEL EJENDOM+

Webstedet, og de elementer, der udgør det (såsom mærker, billeder, tekst, videoer, osv.), er beskyttet af immaterielle rettigheder. Udviklingen af Webstedet repræsenterer en betydelig investering og samarbejde fra vores hold. Derfor, med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er foreskrevet heri, har vi ikke givet dig andre rettigheder end at konsultere Webstedet til dit udelukkende personlige og private brug. Al brug, gengivelse eller repræsentation af Webstedet (i sin helhed eller delvist) eller af de elementer, der udgør dette, på noget som helst medie, til andre formål, inklusiv, men ikke begrænset til, kommercielle formål, er ikke tilladt. Vi kan ekstraordinært udtrykkeligt tillade, at du gengiver og/eller repræsenterer hele eller dele af Webstedet på et bestemt medie. Enhver anmodning om tilladelse i denne henseende skal indleveres i forvejen på den følgende e-mail-adresse: service.vichy@dk.loreal.com

3. BRUG AF WEBSTEDET+

For det første vil vi gerne minde dig om, at brug af Webstedet forudsætter, at du har de nødvendige hardware- og softwareressourcer til brug af internettet til rådighed

Yderligere vil vi gerne minde dig om, at internettet ikke tillader, at der garanteres for sikkerhed, tilgængelighed og fuldstændighed af dataoverførsler, følgelig kan vi ikke holdes ansvarlige i tilfælde af fejl, udeladelser, sletninger, forsinkelser, defekter (inklusiv, men ikke begrænset til grundet virusangreb), kommunikationslinjer, hardware og software, som vi ikke kontrollerer, eller i tilfælde af ikke tilladt brug eller mulig forringelse af indholdet udgivet på dette Websted.

a. Brugerens generelle forpligtigelser

Vi forsvarer værdierne tolerance og respekt for andres rettigheder. Det er derfor, at dette Websted ikke må bruges som udtryksmiddel for racistiske, voldelige, fremmedfjendske, ondskabsfulde, obskøne eller ulovlige fremsættelser.

Når du bruger Webstedet, indvilliger du i ikke at:

 • Udsprede krænkende, injurierende, ikke tilladt, ondskabsfuldt indhold, der krænker privatlivs eller billeddata-rettigheder (”privacy or image rights”), opildne til vold, racemæssigt eller etnisk had,
 • bruge Webstedet til politiske, salgsfremmende eller missionerende formål
 • udgive salgsfremmende eller reklameindhold,
 • aflede Diskussionsområdet fra dets tilsigtede formål, inklusiv, men ikke begrænset til, at bruge det som et kontaktbureau,
 • udsprede oplysninger eller indhold, der kan ryste yngre personers følelser,
 • udføre ulovlige aktiviteter, inklusiv, men ikke begrænset til, at krænke softwarerettigheder, mærker, fotografier, billeder, tekst, video, osv

Vi vil gerne understrege, at du skal være indehaver af alle rettigheder og/eller tilladelser, hvad angår alt relevant indhold, du ønsker at udgive på dette Websted. I det henseende anbefaler vi, at man ikke udgiver indhold (i særdeleshed fotografier), der viser nyere arkitektoniske genstande, reklamefrembringelser, billeder af tøjdesign, på hvilke mærkerne eventuelt fremgår (initialer, logoer, farve, mærkets kode, osv.). Endelig gør vi opmærksom på, at indhold (inklusiv, men ikke begrænset til, fotografier og videoer), der viser mindreårige, ikke vil blive accepteret på dette Websted.

b. Særlige bestemmelser for bestemte segmenter

Flere forskellige segmenter kan være tilgængelige for dig på dette Websted: indhold som kan downloades, online applikationer, brugerindhold, diskussionsområde, osv. (”Segmenterne”).

(i) Indhold som kan downloades

Vi gør indhold tilgængelig på dette Websted, som du har tilladelse til at downloade (“Indhold som kan downloades”). Ved at downloade eller bruge denne form for Indhold, som kan downloades, betragtes det som din uforbeholdne accept af at bruge dette i overensstemmelse med disse Vilkår.

Vi giver dig ret til, udelukkende til dit personlige og private brug, afgiftsfrit og fri for den juridiske ophavsretsbeskyttelse, en ikke-eksklusiv ret, som ikke kan overføres, til brug af Indhold som kan downloades. Enhver gengivelse, repræsentation, ændring eller distribution af Indhold der kan downloades, skal først være udtrykkelig godkendt fra vores side. Enhver anmodning om denne form for tilladelse skal indleveres til os i forvejen på den følgende adresse: service.vichy@dk.loreal.com

(ii) Online Applikationer

Vi gør software-applikationer tilgængelige på dette Websted (“Online Applikationer”). Vi giver dig ret til, udelukkende til dit personlige og private brug, afgiftsfrit og fri for den juridiske ophavsretsbeskyttelse, en ikke-eksklusiv ret, som ikke kan overføres, til brug af Online Applikationerne. Du accepterer ikke at ændre, bearbejde, gengive, korrigere eller distribuere Online Applikationerne, ej heller noget mærke eller titelangivelse, der er anført på sådanne Online Applikationer og/eller noget medie dertil relateret. Al Indhold, du måtte oprette eller fremstille med Online Applikationerne, vil blive anset for værende Brugerindhold (som beskrevet i afsnit (iii) ”Brugerindhold”).

Informer os venligst om enhver mulig uregelmæssighed, der kan påvirke Online Applikationerne, på den følgende adresse: service.vichy@dk.loreal.com. Vi vil derefter gøre vores bedste for at korrigere sådanne mulige uregelmæssigheder så hurtigt som muligt.

Hvis vi forsyner dig med et værktøj/applikation, der gør det muligt at redigere billeder (specielt for at virtuelt kunne teste et kosmetikprodukt), anerkender og accepterer du, at et sådan værktøj/applikation kun må bruges til dine egne private formål og i overensstemmelse med dets originale bestemmelse. Du har ikke tilladelse til at bruge dette værktøj/applikation på en sådan måde, at det kan være respektløst, skadeligt og/eller krænkende for tredjeparter. Følgelig har du ikke tilladelse til at ændre og/eller vise et tredjeparts billede uden denne tredjeparts forudgående udtrykte samtykke. Endelig har du ikke tilladelse til at ændre og/eller vise, i sin helhed eller delvist, indhold (ændret eller ej, ved hjælp af værktøjet/applikationen) forsynet med værktøjet/applikationen (specielt indhold, der viser mannequiner/modeller) uden vores forudgående udtrykte samtykke.

(iii) Brugerindhold og Brugerhandlinger

Brugerindhold.
Vi kan stille et område på dette Websted til rådighed, der er tilegnet brugerindhold som for eksempel tekst, billeder, videoer, osv. (“Brugerindhold”).

Ved at indsende Brugerindhold til os giver du os automatisk ret til at bruge en afgiftsfri, stedsevarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, ændre, bearbejde, redigere, distribuere, oversætte, oprette bearbejdede værker fra, indføje i andre værker, distribuere og på anden måde udnytte sådant Brugerindhold (i sin helhed eller delvist) på ethvert medie (inklusiv uden begrænsninger dette Websted).

Du giver os udtrykkelig ret til at bruge Brugerindholdet på vores websteder, men også på tredjeparts websteder, specielt på såkaldte ”sociale netværker” (som Facebook, Twitter, YouTube, osv. Det oplyses, at Webstedet ikke på nogen måde administreres eller sponsoreres af disse tredjeparts websteder) inklusiv disse tredjepart websteders plugins og applikationer, der kunne gøres tilgængelige på Webstedet, i det følgende ”Tredjeparts Websteder.”

Du anerkender og accepterer, at brugen af disse sociale netværk udelukkende reguleres af vilkårene, der er fremsat af disse sociale netværk. Følgelig anerkender og accepterer du, at førnævnte vilkår er bindende for os i vores brug af Indholdet. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for vores eller tredjeparts brug af Indholdet i overensstemmelse med de vilkår, der er fremsat af de sociale netværk, og specielt, men uden begrænsning, for så vidt angår omfanget af rettigheder, rettigheders varighed og sletning af Brugerindholdet.

Du er eneansvarlig for alle tredjeparts krav, der har relation til brugen af Indholdet i overensstemmelse med de sociale netværks vilkår.

Uden bindende virkning for det ovenfor anførte, tilkendegiver og garanterer du, at du har indhentet alle de nødvendige tilladelser fra alle modtagere, hvad angår Brugerindhold, vedrørende sådanne brug på det sociale netværk.

Endelig anerkender og accepterer du (og du bekræfter, at du har informeret og indhentet alle modtageres samtykke), at dette Indhold kan gøres til genstand for ”viral” kommunikation (mundtlig kommunikation) på disse tredjeparts websteder, og at vi ikke vil være ansvarlige for nogen handlinger i den henseende.

Brugerindhold, du udgiver på dette Websted, er helt dit eget valg, og du er eneansvarlig for dette. Men, vi vil gerne minde dig om, at Brugerindhold må ikke stride mod gældende retsforskrifter eller accepterede moralbegreber, og må ikke krænke andres rettigheder. I den henseende forbeholder vi os retten til, til enhver tid at fjerne Brugerindhold, der er åbenlyst ulovligt og/eller i strid med accepterede moralbegreber og/eller som krænker andres rettigheder.

Brugerhandlinger. Gennem Tredjeparts Websteder gøres nogle handlinger tilgængelige for dig på Webstedet, såsom deling, kommentarer og/eller vurdere Indhold, i det følgende “Brugerhandlinger.”

Når du går videre til en Brugerhandling, på eller via et Tredjeparts Websted, giver du os tilladelse til at få adgang til nogle basisoplysninger fra din Tredjepart Webstedskonto (inklusiv navn, profilbillede, køn, fødselsdag, netværk, bruger-id’er, venneliste og andre oplysninger kommunikeret til alle, til personer du følger, og/eller som følger dig, kommentarer og/eller vurderinger du giver, i det følgende "Offentlige Oplysninger”) for at kunne drive disse Brugerhandlinger.

Vi minder dig om, at nogle Offentlige Oplysninger du forsyner os med, på eller via et Tredjepart Websted, udgives offentligt og kan ses af alle, der besøger Webstedet eller er medlemmer af et Tredjepart Websted. Vi er ikke ansvarlige for offentliggørelsen af dine Offentlige Oplysninger og den brug, som andre brugere kan have af disse.

Hvis du ikke længere ønsker at have dine Offentlige Oplysninger offentliggjort på vores Websted, er du eneansvarlig for at administrere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger eller din Tredjepart Webstedskonto. Vi vil ikke være ansvarlige for forsinkelsen mellem din ændring af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og din sletning af aktivitet på vores Websted eller på internettet.

Informer os venligst om al Brugerindhold, der synes at være i strid med gældende retsforskrifter og/eller accepterede moralbegreber og/eller de principper, der er anført heri, og/eller som krænker andres rettigheder, på den følgende adresse service.vichy@dk.loreal.com

(iv) Blog

Vi gør et område tilgængeligt på dette Websted, hvor du har lov til at ytre dig (“Bloggen”).

Ved at bruge denne Blog indvilliger du helt og holdent i at overholde gældende retsforskrifter, accepterede moralbegreber, de principper der er anført heri og i Blog Charteret, og i overensstemmelse med andres rettigheder.

Informer os venligst om al kommunikation, der synes at være i strid med gældende retsforskrifter og/eller accepterede moralbegreber og/eller de principper, der er anført heri og i Blog Charteret, og/eller som krænker andres rettigheder, på den følgende adresse service.vichy@dk.loreal.com

4. INFORMATION PÅ WEBSTEDET+

a. Almindelige bestemmelser

Vi forsøger at forsyne dig med nøjagtige og ajourførte oplysninger. Ikke desto mindre, ved overførsler af data og oplysninger over internettet, der ikke nyder fordel af absolut teknisk driftsikkerhed, kan vi ikke garantere nøjagtigheden af al data, der er at finde på dette Websted.

Yderligere vil vi gerne understrege, at unøjagtigheder og udeladelser kan forekomme i de oplysninger, der er tilgængelige på dette Websted, særligt via tredjeparters indtrængen. Informer os venligst om enhver fejl eller udeladelse på den følgende e-mail-adresse service.vichy@dk.loreal.com

b. Oplysninger om produkter og tjenester

Medmindre andet er angivet, er de produkter og tjenester, som du får forevist, ikke at betragte som et salgstilbud, men en almen præsentation af det produktsortiment og de tjenester, som vi distribuerer i det land, hvor dette Websted er offentliggjort.

c. Rådgivning og diagnosticeringsværktøjer

Den rådgivning, der er tilgængelig på dette Websted og/eller diagnosticeringsværktøjerne, er enkle simuleringer, der er beregnet til at indhente kosmetisk ekspertrådgivning. De vejledende oplysninger, som de frembringer, kan på ingen måde erstatte en medicinsk diagnose eller en konsultation på en klinik, ej heller fungere som erstatning for en medicinsk behandling. Som følge deraf kan vi ikke garantere din fuldstændige tilfredshed, hvad angår de råd, der fremkommer som resultat af brugen af sådanne værktøjer, og vi påtager os intet ansvar for den brug, du måtte gøre af disse.

For yderligere oplysninger eller i tilfælde af tvivl anbefaler vi, at du konsulterer din egen læge og/eller skriver til os på den følgende adresse: service.vichy@dk.loreal.com

d. Hypertekstlink

Hypertekstlink implementeret på Webstedet kan bringe dig videre til Tredjeparts Websteder, uafhængig af dets hensigt (sociale netværk, oplysning eller e-handel), hvis indhold vi ikke kontrollerer. Vi er på ingen måde ansvarlig for indholdet og/eller disse Tredjepart Websteders funktion. Følgelig garanterer vi ikke pålideligheden eller nøjagtigheden af de oplysninger og/eller indholdet, der er offentliggjort på disse Tredjepart Websteder. Disse Tredjepart Websteder kan have andre praksisser for behandling af personoplysninger, end vi har. Vi opfordrer dig til at rådføre dig med disse Tredjepart Websteders fortrolighedspolitikker, da vi ikke kontrollerer deres behandling og indsamling af personoplysninger. Som følge deraf, og i det omfang disse hypertekstlink er blevet inkluderet på dette Websted for at gøre din navigation på internettet lettere, er opslag på sådanne Tredjepart Websteder helt og holdent dit valg og dit eneansvar.

Yderligere skal en forudgående anmodning om godkendelse indsendes til os på den følgende adresse, hvis du ønsker at oprette hypertekstlink til dette Websted: service.vichy@dk.loreal.com

5.Cookies+

En cookie er en lille fil, som et website overfører til websitets cookie-fil på computerens harddisk, så websitet kan huske, hvem du er.

Vi bruger dem til at hjælpe dig med at navigere effektivt og udføre visse funktioner på vores website. Vi bruger ikke cookies til at gemme personlig information om dig, som andre kan få adgang til. Vi bruger ikke cookies til at spore din brug af internettet, efter du har forladt vores website.

Vil jeg stoppe dem?

Cookies vigtigste funktion er at forbedre eller forenkle brugerprocesser på siden. Hvis du vælger at deaktivere dem, kan det ske, at du ikke kan få adgang til alle dele af websitet. I tabellen nedenfor forklarer vi hvilke cookies, vi bruger, hvad der menes med tredjepart-cookies samt giver dig en knap, hvor du kan blokere cookies, der er valgfri for brugeren. Der er også en knap, hvor du kan vælge at acceptere valgfri cookies. Hvad angår tredjepart-cookies, så forklarer vi, hvordan du, når det er muligt, kan blokere for disse.

Hvis du ikke vælger enten at blokere eller acceptere cookies, så vil det tages som udgangspunkt, at du har accepteret alle valgfri cookies på dette website. Du kan selvfølgelig ændre mening ved senere besøg og bruge knapperne til at ændre din cookie-status for vores website.

Hvis du ønsker at begrænse eller blokere alle cookies, der bruges på vores website (hvilket som nævnt kan medføre, at der er områder af vores website, du ikke kan bruge, eller at brugen af vores website ikke er så let, som du kunne ønske), eller på ethvert andet website, kan du gøre det gennem dine browser-indstillinger. Hjælp-funktionen i din browser bør kunne forklare dig hvordan. For mere information kan du se på www.aboutcookies.org

Tredjepart-cookies

a) Sociale netværksikoner

På vores website kan der forekomme brug af netværksikoner og integreret videoindhold fra websites som You Tube. Når du besøger en side med integreret information fra fx You Tube eller klikker på et ikon for et socialt netværk, så kommer du via et link til et website med cookies, der tilhører det pågældende site. Vi kontrollerer ikke disse cookies, og for mere information om dem må du tjekke den pågældende tredjeparts website.

b) Flash Cookies

L’Oréal bruger Flash-filer for at kunne vise en del af indholdet, fx for at afspille vidoefiler på websitet. For at forbedre oplevelsen for brugeren anvendes Local Shared Objects – eller Flash Cookies, som de også kaldes – for at kunne tilbyde funktioner som auto-resume og for at gemme dine præferencer.

Sådan deaktiverer du Flash Cookies: Adobes website indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan du fjerner eller deaktiverer Flash-cookies for et bestemt domæne, som fx lorealparis.dk eller for alle websites - se http://www.adobe.com/products/flashplayer/security for mere information. Begrænsning af brugen af Flash Cookies kan påvirke din oplevelse af websitet.

c) Spotlight Tags

Spotlight Tags er noget, vi bruger for at kunne gemme aktivitet, der genereres, når du får vist eller klikker på en af vores annoncer et eller andet sted på nettet, og derefter havner på vores website ved at have klikket på den, eller når du besøger visse sider på websitet inden for 30 dage efter at have set en af vores annonncer et eller andet sted på nettet. Vores spotlight tags håndteres af Mediamind. Du kan blokere for brugen af disse spotlight tags ved at besøge www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp og scrolle ned til ”mediamind” og der klikke på vinduet”opt out”.

Afvis eller acceptér valgfri cookies på dette website:

6. PRIVATLIV OG PERSONOPLYSNINGER+

De personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, der er tilgængelig på Webstedet og være underlagt automatisk bearbejdning, og kan blive brugt på tre forskellige måder:

De personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, der er tilgængelig på Webstedet og være underlagt automatisk bearbejdning, og kan blive brugt på tre forskellige måder:

 • Statistiske undersøgelser: vi samler og undersøger dine personoplysninger (og også de sider du besøgte, og de reklamer du klikkede på) for at definere din profil og bedre tilpasse vores tjenester til dine forventninger. Disse statistiske undersøgelser er strengt fortrolige;
 • Overvågning af forhold til kunder: hvis du sender os en besked, opbevares dataet og bruges til at sende et svar på din anmodning og for at sikre dets overvågning.
 • Tjenestebestemmelser: Sende nyhedsbrev, adgang til bestemte rådgivningsområder osv.;
 • Tilpasse din oplevelse på Webstedet
 • .

Ydermere, og hvis du har givet din tilladelse ved at afkrydse boksen der vedrører dette, kan vi overføre dine oplysninger til partnere. I overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lov om Databeskyttelse har du ret til at offentliggøre, korrigere, tilføje og slette data, der vedrører dig. For at udøve denne ret er det nok at sende os en e-mail med legitimationsbevis til den følgende adresse: service.vichy@dk.loreal.com

7. ÆNDRING AF WEBSTEDET OG RETTELSE AF VILKÅR FOR ANVENDELSE+

Vi kan komme til at ændre indholdet og oplysningerne, der er inkluderet på dette Websted, såvel som rette disse Vilkår for Anvendelse, inklusiv, men ikke begrænset til, for at overholde gældende ny lovgivning og/eller forordninger og/eller for at forbedre Webstedet. Enhver ændring og/eller rettelse vil blive indpasset i disse Vilkår for Anvendelse

8. HOSTING+

This Site is Hosted by the Microsoft France corporation, a SAS company with a capital of 4.240.000,00 euros, with its registered office located at 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France, registered in the Commercial and Corporations Register of Nanterre under the number 327 733 184